Sajam vina ŽUPA 2016
© Turistička organizacija Aleksandrovac

Poštovani,

Obaveštavamo  

Vas  

da  

će  

u  

Aleksandrovcu  

u  

okviru  

privredno  

turističke  

manifestacije

"ŽUPSKA  

BERBA"  

u  

Domu  

Kulture  

21.septembra  

2016.  

godine  

biti  

priređen  

V  

Medjunarodni

sajam  

vina  

ŽUPA  

2016.  

Pozivamo  

Vas  

da  

na  

Sajmu  

učestvujete  

sa  

svojim  

najboljim

vinima. Ocenjivanje vina obaviće stručna komisija.

Rok  

za  

prijavljivanje  

i  

dostavljanje  

uzoraka  

je  

najkasnije  

do  

30.  

avgusta  

2016.  

godine.

Sajamske  

aktivnosti  

biće  

obogaćene  

nizom  

sadržaja.  

Uz  

medije  

na  

Sajam  

su  

pozvani  

i

predstavnici hotelijera, turistički radnici i drugi poslenici i ljubitelji vina.

Aranžiranje   

štandova   

i   

sve   

druge   

pripreme   

vinara   

-   

učesnika   

Sajma,   

obaviće   

se

21.septembra 2016. godine, počev od 08:00 časova.

Svečano   

otvaranje   

Sajma   

i   

uručenje   

nagrada   

i   

priznanja   

najboljima,   

obaviće   

se

21.septembra 2016. godine sa početkom u 12 časova.

Organizatori   

Sajma   

će   

21.septembra   

2016.   

godine   

pored   

svečane   

dodele   

priznanja

vinarima   

u   

čast,   

organizovati   

niz   

drugih   

sadržaja:   

degustacija   

i   

prodaja   

proizvoda,

sklapanje  

dogovora  

sa  

predstavnicima  

ugostiteljskih  

i  

trgovačkih  

kuća,  

okrugli  

stolovi  

i

predavanja  

o  

vinu,  

uvid  

u  

dizajnerska  

rešenja  

i  

ambalaže,  

razmena  

iskustava,  

kulturni

program, obilazak župskog kraja (vinogorje, vinarije, manastiri, poljane...)

Pozivamo  

Vas  

da  

uzmete  

učešće  

na  

V  

Međunarodnom  

sajmu  

vina  

ŽUPA  

2016  

sa  

svojim

najboljim vinima!

S' poštovanjem,

Organizacioni odbor V Medjunarodnog sajma vina ŽUPA 2016 Predsednik dr Jugoslav D Stajkovac, dipl. ing.
Sajam vina ŽUPA 2016
© Turistička organizacija Aleksandrovac www.toa.rs

Poštovani,

Obaveštavamo  

Vas  

da  

će  

u  

Aleksandrovcu  

u

okviru    

privredno    

turističke    

manifestacije

"ŽUPSKA       

BERBA"       

u       

Domu       

Kulture

21.septembra   

2016.   

godine   

biti   

priređen   

V

Medjunarodni     

sajam     

vina     

ŽUPA     

2016.

Pozivamo   

Vas   

da   

na   

Sajmu   

učestvujete   

sa

svojim   

najboljim   

vinima.   

Ocenjivanje   

vina

obaviće stručna komisija.

Rok za prijavljivanje i dostavljanje uzoraka je

najkasnije   

do   

30.   

avgusta   

2016.   

godine.

Sajamske   

aktivnosti   

biće   

obogaćene   

nizom

sadržaja.  

Uz  

medije  

na  

Sajam  

su  

pozvani  

i

predstavnici   

hotelijera,   

turistički   

radnici   

i

drugi poslenici i ljubitelji vina.

Aranžiranje   

štandova   

i   

sve   

druge   

pripreme

vinara     

-     

učesnika     

Sajma,     

obaviće     

se

21.septembra  

2016.  

godine,  

počev  

od  

08:00

časova.

Svečano  

otvaranje  

Sajma  

i  

uručenje  

nagrada  

i

priznanja        

najboljima,        

obaviće        

se

21.septembra  

2016.  

godine  

sa  

početkom  

u  

12

časova.

Organizatori   

Sajma   

će   

21.septembra   

2016.

godine    

pored    

svečane    

dodele    

priznanja

vinarima   

u   

čast,   

organizovati   

niz   

drugih

sadržaja:   

degustacija   

i   

prodaja   

proizvoda,

sklapanje      

dogovora      

sa      

predstavnicima

ugostiteljskih    

i    

trgovačkih    

kuća,    

okrugli

stolovi    

i    

predavanja    

o    

vinu,    

uvid    

u

dizajnerska   

rešenja   

i   

ambalaže,   

razmena

iskustava,  

kulturni  

program,  

obilazak  

župskog

kraja      

(vinogorje,      

vinarije,      

manastiri,

poljane...)

Pozivamo    

Vas    

da    

uzmete    

učešće    

na    

V

Međunarodnom   

sajmu   

vina   

ŽUPA   

2016   

sa

svojim najboljim vinima!

S' poštovanjem,

Organizacioni odbor V Medjunarodnog sajma vina ŽUPA 2016 Predsednik dr Jugoslav D Stajkovac, dipl. ing.